Pojok Rektor

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Menafsirkan Ulang Doktrin Fikih

oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Konflik yang mengatasnamakan agama masih kerap terjadi di...

Puasa dan Kesalehan Sosial

oleh Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin Z Setiap muslim beriman selalu menyambut datangnya bulan Ramadan dengan...